Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky EBONY DESIGN

Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) pro online objednávku a nákup zboží na stránkách www.ebonydesign.cz

Níže bychom Vám chtěli představit naše Všeobecné obchodní podmínky, které se vztahují na všechny služby poskytované prostřednictvím Ebony Design. Stránka www.ebonydesign.cz Vám nabízí zážitek z nakupování a doplňkových služeb, který jsou šity na míru Vašim zájmům a potřebám. Na www.ebonydesign.cz prodáváme ručně vyrobené zboží značky Ebony Design a zboží partnerů značky Ebony Design.

Jestliže pro účely těchto VOP používáme výraz my nebo naše, myslíme tím společnost Ebony Design, EQUIED s.r.o. se sídlem Pustkovecká 6/110, Pustkovec, 708 00, Ostrava, eská Republika, IO 14338793

, (dále jen „Ebony Design“ nebo „Společnost“).

Webová stránka www.ebonydesign.cz nabízí k prodeji zboží společnosti Ebony Design.

 

1. Uzavření smlouvy a doručování zboží

1.1. Objednáním zboží na stránce www.ebonydesign.cz projevujete vůli uzavřít kupní smlouvu (dále jen „Smlouvu“) mezi vámi a Ebony Design. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané Smlouvy. Smlouva a VOP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „Občanský zákoník“).

1.2. Kliknutím na „Dokončit objednávku“ činíte závaznou objednávku zboží, které se nachází v nákupním košíku. Bezprostředně poté, co tímto způsobem odešlete objednávku, vám na vámi sdělenou adresu zašleme potvrzovací email. Jakmile tento potvrzovací email obdržíte, znamená to, že jsme společně uzavřeli Smlouvu, užití ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje.   Myslete prosím na to, že rezervované zboží, tedy zboží, za které platíte bankovním převodem, bude vypraveno bezprostředně poté, co obdržíme vaši platbu za zboží a za případné náklady za poštovné. Zaplaťte za něj prosím bez zbytečného odkladu, poté co obdržíte potvrzovací email, nejpozději však do 7 dní.

1.3 Vyjadřujete svůj souhlas s postoupením nároků prodejce na úhradu kupní ceny třetím stranám, zejména pak společnosti Ebony Design, spolenosti EQUIED s.r.o..

1.4. Jestliže třetí strana, dodavatel, od kterého šijeme zboží, nesplní svojí povinnost dodat nám objednané zboží na sklad včas, nebo nám dodat správné zboží, přestože z naší strany nedošlo při objednávce k pochybení, nejsme povinni vaši objednávku dodat. Neexistuje tedy právní nárok na zboží, které z výše uvedeného důvodu nemáme možnost řádně a včas zajistit od třetí strany; tato výjimka platí i případě, že Smlouva byla uzavřena, a obdrželi jste od nás potvrzovací email. Jestliže tato situace nastane, neprodleně vás o ní budeme informovat. To však platí pouze v případě, že jsme na sebe výslovně nevzali riziko dané zboží zajistit.

1.5 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

1.6. Nebereme na sebe odpovědnost zajistit zboží, které bychom museli zajistit u třetí strany. Toto se týká rovněž zboží, které má povahu zastupitelné věci (věcí, jejichž vlastnosti jsou dány obecným popisem). Jsme povinni vám doručit pouze zboží, které je aktuálně na skladě, nebo na skladě našich dodavatelů. Zboží doručujeme pouze po České republice, přičemž dobou doručení se myslí doba doručení v pracovních dnech, do doby doručení se tedy nezapočítává sobota, neděle a dny pracovního klidu

1.7. O předpokládané době doručení budete vždy informováni.

1.8 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

2. Cena zboží, dopravy a expresní doručení

2.1. Cenou zboží se rozumí cena zboží v nabídce na internetových stránkách v čase, kdy nám vaše objednávka byla zaslána. Vystavené ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a případné další daně a poplatky dle platné legislativy. Vlastnictví zboží na vás přechází, jakmile zaplatíte plnou cenu potvrzené objednávky.

2.2. Cena zboží nezahrnuje dopravu.

 

3. Placení

3.1. Přijímáme všechny formy plateb, které jsou uvedeny na stránkách www.ebonydesign.cz  . Vyhrazujeme si ovšem možnost pro konkrétní objednávku určitou formu platby vyloučit a požádat vás o užití jiného platebního nástroje. Platby přijmeme pouze z účtů, které jsou registrovány v Evropské unii. Všechny případné poplatky za platbu platebním nástrojem, který si zvolíte, hradíte sami a nejsou součástí ceny objednávky.

3.2. Jestliže platíte za objednávku platební kartou, strhnou se prostředky z účtu bezprostředně po zadání a odeslání objednávky.

3.3. Všechna komunikace včetně faktur, upomínek a dalších dokumentů je zasílána výlučně elektronicky.

 

4. Promoční poukazy a jejich uplatnění

4.1. Promoční poukazy nemohou být zakoupeny, rozdávají se v souvislosti s propagačními a reklamními akcemi, přičemž mají omezenou dobu platnosti.

4.2. Uplatnit promoční poukazy lze jednorázově při objednávce zboží Ebony Design a pouze po dobu jejich platnosti, přičemž na některé zboží nelze promoční poukazy uplatnit. Za promoční poukazy nelze koupit dárkové poukazy. Některé promoční poukazy mohou obsahovat podmínku nejnižší možné hodnoty objednávky, při které lze takový poukaz uplatnit.

4.3. Hodnota objednaného zboží musí přinejmenším dosahovat hodnoty promočního poukazu. Jestliže takové hodnoty nedosahuje, rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou promočního poukazu může být zaplacen jakoukoliv přijímanou platební metodou. Promoční poukaz nelze směnit za peníze, poukazy nejsou ani jakkoliv úročeny. Jestliže je objednávka nebo její část, která je zaplacena zcela nebo zčásti promočními poukazy, vrácena například z důvodu odstoupení od smlouvy, částka zaplacená promočními poukazy se neproplácí.

4.4. Uplatnit promoční poukaz lze pouze před dokončením objednávky, zpětně se dožadovat uplatnění takového poukazu není možné. Promoční poukazy a práva s ním spojena nemůžete převádět na třetí osoby. V jedné objednávce nelze, není-li to výslovně povoleno, kombinovat více promočních poukazů.

4.5. Vyhrazujeme si možnost i zpětně po vás požadovat zaplacení plné ceny zboží, které jste si ponechali, jestliže z důvodu vrácení zboží klesla hodnota zakoupeného zboží pod hodnotu uplatněného promočního poukazu.

 

5. Dárkové poukazy a jejich uplatnění

5.1. Dárkové poukazy jsou poukazy, které lze zakoupit, pokud jej aktuálně nabízíme. Lze jimi zakoupit zboží Ebony Design, nelze jím však zakoupit jiný dárkový poukaz. Jestliže hodnota dárkového poukazu nedosahuje ceny objednaného zboží, rozdíl může být doplacen jakoukoliv platební metodou.

5.2. Dárkové poukazy a následný kredit, za který se dárkový poukaz smění, mohou být uplatněny pouze před dokončením vaší objednávky. Hodnotu dárkového poukazu ani kredit nelze směnit za peníze, jejich hodnota není jakkoliv úročena.

 

6. Vrácení zboží ze zákona

6.1. Jestliže si zakoupíte zboží na www.ebonydesign.cz, máte za zákona právo toto zboží do čtrnácti dnů vrátit    

Jestliže se rozhodnete vrátit zboží, zasílejte zboží pečlivě zabalené, nepoškozené na adresu společnosti: Nina Kaločová, Denim Planet s.r.o., Pustkovecká 6/110, 708 00 Ostrava. Poštovné za případné vrácení zboží hradí zákazník.  

 

Vaše práva při vrácení zboží:      

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu. Lhůta 14 dní běží ode dne, kdy jste vy, nebo vámi určená osoba (nikoliv přepravce), obdrželi poslední položku objednaného zboží.         

Abyste využili vašeho práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní, je potřeba nás o této skutečnosti informovat (tel. č. 606092588, email: info@ebonydesign.cz, korespondenční adresa: Nina Kaločová, Denim Planet s.r.o., Pustkovecká 6/110, 708 00 Ostrav) jasným prohlášením, že tohoto práva využíváte např. dopisem, emailem, či telefonátem.

Mějte na paměti, že práva odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nemůžete využít pro zboží, které je po obdržení poškozeno, a které ze své povahy, zejména z hygienických důvodů nebo protože bylo vyrobeno na zakázku či speciálně upraveno, není možné vrátit.      

 

Důsledky odstoupení od smlouvy:          

Jestliže odstoupíte od smlouvy výše uvedeným postupem, vrátíme vám částku, kterou jste za zboží zaplatili, poníženou o cenu, za dopravu. Prostředky vám zašleme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne kdy jsme od vás obdrželi prohlášení o odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky zašleme stejnou formou, jakou jste za vaši původní objednávku zaplatili, jestliže si s vámi výslovně nedojednáme jiný druh úhrady. Za odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nejsou účtovány žádné poplatky, vyhrazujeme si však právo vám tyto peněžní prostředky nezaslat, dokud buď neobdržíme vrácené zboží, nebo nám nepředložíte doklad o předání zboží přepravci. Po odstoupení od smlouvy jste povinni nám toto vrácené zboží vrátit nebo zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy. Výše uvedenou povinnost také splníte, pokud zboží odešlete před uplynutím výše zmíněné 14 denní lhůty.

 

7. Refundace

7.1. Jakékoliv refundace a zpětné platby jsou automaticky navráceny na účet, ze kterého byla uhrazena objednávka. Při platby z účtu vám bude platba vrácena z účtu, ze kterého byla odeslána. Jestliže jste platili převodem z PayPal nebo platební kartou, budou prostředky zaslány na účet, ze kterého bylo placeno. Jestliže jste platili dárkovým poukazem, pokud ho aktuálně nabízíme, bude vám na váš účet dárkových poukazů přičtena příslušná částka.

 

8. Zákaznická podpora

8.1. Jestliže máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat buďto telefonicky tel. +420 775 571 585, nebo e-mailem info@ebonydesign.cz

 

9. Odpovědnost za vady

9.1.      Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174.

9.2.      Naší povinností je dodat vám zboží, které nemá vady, tedy:

-         zboží má vlastnosti, na kterých jsme se dohodli při uzavření smlouvy, nebo odpovídá našemu popisu, včetně popisu v reklamních materiálech, nebo vypadá tak, jak lze očekávat s ohledem na daný typ zboží,

-         zboží je vhodné pro takové užívání, pro které je prodáváno, nebo pro užívání obvyklé pro daný typ zboží,

-         zboží splňuje právní požadavky, které se na jeho vlastnosti vztahují,

-         zboží je v požadované jakosti a velikosti

-         jestliže jakost či design byly určeny na základě vzorku či vzoru, pak zboží musí mít být alespoň stejně kvalitní jako vzorek či vzor.

9.3.      Jestliže zboží neodpovídá výše uvedeným vlastnostem, můžete požadovat dodání zboží, které není vadné, to však platí pouze, pokud by to s ohledem na povahu vady nebylo nepřiměřené. Jestliže nelze zboží řádně využívat, protože zakoupené zboží vykazuje opakovanou vadu, nebo více vad nezávislých na sobě, máte nárok na výměnu za nové zboží. V tomto případě máte rovněž možnost odstoupit od smlouvy.

9.4.      Jestliže neodstoupíte od smlouvy, nepožadujete nové zboží nebo opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z ceny zboží.

9.5.      Uplatnit právo z vadného plnění můžete pouze s ohledem na vady, které se projevily v době do 6 měsíců od převzetí zboží. Jestliže se vada projevila do 3 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku jeho převzetí.

9.6.      Uplatnit práva z vadného plnění není možné, jestliže jste věděli o vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena vámi a vaším nesprávným užíváním.

 

10. Další informace

10.1. Kliknutím na „Dokončit objednávku“ souhlasíte, že s námi uzavřete kupní smlouvu distančním způsobem. Všechny náklady spojené s provozem komunikačního nástroje (např. poplatky za připojení k internetu, telefonní poplatky atd.) při procesu uzavírání smlouvy si každá strana hradí sama.

10.2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tyto VOP. Smlouvy, které byly uzavřeny za jiného znění všeobecných obchodních podmínek, se však budou řídit podmínkami platnými v době, kdy smlouva byla uzavřena.

10.3. Nabídky zveřejněné na www.ebonydesign.cz smějí využívat pouze osoby, které dosáhly věku nejméně 18 let.

10.4. Každý zákazník je oprávněn vést si u Ebony Design současně pouze jeden zákaznický účet. Vyhrazujeme si právo mazání opakovaných registrací.

10.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky neplatí pro podnikatele.

10.6. VOP jsou umístěny na stránce www.ebonydesign.cz, kde si tyto podmínky můžete uložit či vytisknout užitím obvyklých pokynů (obvykle Soubor -> Ulož jako).

 

11. Zákaznický účet


11.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
11.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
11.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
11.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
11.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
11.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

12. Mimosoudní řešení sporů

12.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
12.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
13.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

S pozdravem,

Ebony Design

Obchodní podmínky byly vydány dne: 1.7. 2022