Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

 

Vrácení zboží do 14 dnů 

Zakoupené zboží Vám nevyhovuje? Nebo Vám nesedí velikost? Ať je to, jak chce, u nás nemusíte mít žádné obavy, zboží můžete do 14 dnů vrátit nebo vyměnit.

Při vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu Vám vrátíme nákupní cenu zboží + nejlevnější dopravné (dle § 1832 odst. 2), v případě, že jste při objednávce dopravné platili.

 

Jak zboží do 14 dnů vrátit?

Pro vrácení se prosím řiďte následujícím postupem:

Vyplňte a vytiskněte vzorový Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Formulář s vraceným zbožím (komplet vč. obalu a visaček) pečlivě zabalte, tak aby nedošlo k poškození.

Balík odešlete na následující adresu:

 Denim Planet, s.r.o.

Pustkovecká 6/110

708 00 Ostrava

 

Zboží vracejte vždy čisté, ve stavu, v jakém Vám bylo doručeno včetně všech visaček. Pokud zboží ponese známky mechanického opotřebení (dírky, žmolkování, atd.) nebo bude zapáchat, či bude znečištěné, může dojít k odmítnutí odstoupení kupní smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží nese spotřebitel.

Veškeré zboží před odesláním pečlivě kontrolujeme.

Nicméně i přes všechny snahy se může na zboží projevit vada, ale nezoufejte, garantujeme bezproblémové a rychlé vyřízení reklamace.

 

Jak zboží reklamovat?

Při reklamování se prosím řiďte následujícím postupem:

Vyplňte a vytiskněte Formulář pro uplatnění reklamace.

Reklamační formulář spolu s fakturou a reklamovaným zbožím pečlivě zabalte.

Balík odešlete na následující adresu:

Denim Planet, s.r.o.

Pustkovecká 6/110

708 00 Ostrava

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupené věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil (např. mechanicky poškodil, mechanicky opotřebil) nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději ve 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 22.11.2021